Archivy

Zpívání 2011

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této předvánoční akce, divadelníkům, zpěvákům i hudebníkům, městskému úřadu a hlavně Vám všem, kteří jste si přišli shlédnout scénku „Vánoční sen“, zazpívali si s námi koledy, odnesli si do svých domovů betlémské světlo a přispěli svou štědrostí na sbírku „Postavme školu v Africe“, kterou skauti již několik let pořádají a podporují. Na konto pro děti v Africe byla letos poukázána částka 6.469,- Kč.

Děkujeme a věříme ve Vaši přízeň i v příštím roce.

Skauti z Luže