Zahajovací táborák – sázení lípy u srubu

V pátek 14. září se u skautského srubu konal táborák k příležitosti začátku nového školního, ale hlavně skautského roku. Na letošním táboráku se stala jedna významná událost. Všechny světlušky, vlčata, skautky, skauti, roveři&rangers a oldskauti se podíleli na zasazení lípy na počest sto letům českého skautingu. Po zasazení lípy se opekly buřty, zazpívalo se spousta písniček s Milčou a ve večerních hodinách se všichni odebrali ke svým domovům.