Archivy

Obrok 2013

Na západočeském hradě Švihov, se od středy 18. září do neděle 22. září zúčastnili Lužští roveři (Pů, Píšťalka, Kukačka, Šíra a Jemnej) celorepublikového setkání roverů ObRok13, které se v různých místech české republiky pořádá každý lichý rok. Původně se měl ObRok13 konat v polovině června, ale kvůli povodním byl přesunut na zářijový termín.
Ve středu tedy Kukačka, Pů a Jemnej vyrazili autobusem z Luže směr Pardubice, kde při čekání na vlak do Prahy nakoupili zásoby. V Praze se potom ke skupině přidal Šíra. Vlak, který směřoval na Plzeň, byl přeplněn hnědými šátky a červenými šňůrkami. Na místě nás uvítal déšť, který odradil některé měkotiny od příjezdu, ale stanové městečko se rozrůstalo celý pátek rychlým tempem. My jsme přijeli jako jedni z prvních, a tak se naše 3 stany vystavovaly dešti na docela rozlehlém plácku v Subcampu Severovýchod. Žádný celoplošný oficiální program neprobíhal, tak jsem se se Šírou vydal hledat cachku, která byla ukrytá tak důkladně, že jsme ji nenašli. Alespoň jsme si vyzkoušeli dotykovou GPS navigaci (který stála za starou bačkoru…). Zklamán neúspěchem se Šíra s Kukačkou a Půem vydali objevovat krásy města a já jsem sem utužoval vztahy s posádkou Odyssei, který byla na ObRoku přítomna (Podle Půa a Šíry jsem jen šukal po okolí…). Večer byl zahajovací ceremoniál, kde vystoupila Popelka, moderátor z rádia Kiss proton, velký štiky z Junáka a hafo dalších lidí. Taky byla vyvěšena vlajka ObRoku.

Čtvrtek měl podtitul Služba, která je tradičním programem každého ObRoku. Kukačka a Pů měli službu dopoledne, Šíra celý den a já odpoledne. Každý si ji předem vybral na registračním webu. Den, jako každý další, začínal nástupem, kde se vyvěsila česká vlajka. Dopoledne nebylo moc co dělat, mohl jsem zase jen tak šukat po okolí, byl jsem na prohlídce hradu a před příchodem Půa a Kukačky a příjezdem Píšťalky uvařit oběd a pak se sám vydat naplňovat roverské heslo „Sloužím“. Moje služba byla monotónní. Vozil jsem kolečka plná drnů trávy ze zarostlých ochranných zdí vnější hradby, která měla chránit Švihov před velkou vodou. Tohle jsem dělal asi 3 a půl hodiny a potom už nebylo co čistit, tak jsem měl volno, jako každý, kdo tou dobou měl službu na hradě. Ještě před setměním se ukázala duha, která zvěstovala obrat k lepšímu počasí, a po ní byl večerní nástup, který byl také každý den, kde se sundala česká vlajka. Večer na hlavním stagy hrála kapela Amore Perros, ještě nějaká další, ale my jsme se rozhodli užít si noční hru. Noční hra byla původně plánovaná pro 100 lidí, ale odrazilo jich asi 200 a tím byla znehodnocena, protože pro 100 lidí vypadala opravdu vymazleně, ale moc lidí jí ubralo na kvalitě.

Pátek se nesl ve jménu Inspira, které je vlastně program, který si každý kmen měl připravit pro ostatní kmeny. Svoje Inspiro vždy prezentovala čtvrtina kmenů, takže nikdo nemohl stihnout všechno, ale Inspir bylo tak velký počet, že by to nikdo stejně nestihl. Naše Inspiro jsme vymysleli se Šírou a byla to vylepšená verze táborové hry: „Hádej, hádej hadači!“. Taky jsme oba svoji část zapomněli doma, tím pádem jsme museli na místě zaimprovizovat a vymyslet nějaké náhradní. Nakonec to byla slepá bába se sudem na hlavě, kdy ostatní slepou bábu škádlili ne pokřikováním, ale mlácením do barelu, který rezonoval. Překvapivě naše Inspiro mělo úspěch. Odpoledne následovala velká hra. Tady si každý vyrobil řemdih z ponožek a šátku a se svým šlechtickým rodem podle subcampu se vydal dobývat hrad Švihov. Hra to byla zábavná, ale našemu rodu se dařilo pramálo, protože se musel probíjet přes Prahu ke svým surovinám. Praha s Moravou byly nejpočetnější rody a tak nikoho nepřekvapilo, když se utkaly v souboji o první místo. Nakonec zvítězila Praha, přestože Morava začala získávat body jako první. Jiho-západ byl třetí a my, severo-východ jsme byli čtvrtí. Večer zase koncertovaly kapely, v diskuzním stanu se diskutovalo, v kino-stanu se promítalo a v čajovně se potkávali lidi.

Předposledním dnem ObRoku byla sobota. Hlavní náplní dne bylo VaPro, což byly 4 programové bloky rozdělené na dva dopoledne a dva odpoledne. Každý si mohl zvolit VaPro jaké chtěl už při registraci, jelikož některá měla omezenou kapacitu. Ale protože dost lidí nedorazilo, tak se člověk na místě mohl rozhodnout, kam vlastně půjde, protože nikdo vás od nikud nevyhodil. Já jsem byl nejdříve na Zahraniční dimenzi skautingu, kde vlastně mluvili o tom, jak se v zahraničí hrotí klučičí a holčičí skauting, náboženství a jaké jsou akce pro rovery a skauty. Další na programu jsem měl přednášku s fotkami o KLDR, kde bylo vyprávění očitého svědka a autora fotek. To bylo velice zajímavé. Třetí byly netradiční sporty, které jsem měl se Šírou. Zahráli jsme si Tchoukball, Korfbal, Kin-ball, Ultimate frisbee a frisbee golf. Mě zaujal zejména Tchoukball, který je prostě boží. Hraje se s dvěma trampolínami, na které se hází míč, který se musí odrazit do pole, aniž by ho chytil soupeř. Se Šírou jsme potom pokračovali i na čtvrtý blok, kde vyprávěl Jiří Navrátil, místostarosta Junáka, jaký byl skauting před válkou, za komunismu a jaké to vlastně všechno bylo. Měl opravdu přehled a nadhled na celou historií i politikou a prostě věděl. Večer byly poslední koncerty, byla svěšena vlajka a Obrok a byl oficiálně ukončen.

Posledním dnem byla neděle, kdy ráno byla mše, kterou jsme však nestíhali kvůli vlaku. Tak jsme tedy brzy ráno sbalili stany a vydali se na nádraží cestovat domů. Jediný Šíra, který jel „jen“ do Prahy zůstal na mši, a odregistroval nás. Tak skončil ObRok13, vzhůru na ObRok 15!

(Jemnej)