Archivy

Slibová výprava na Račí potok

SLIBUJI NA SVOU ČEST…
ČEST, to dneska není moc používané a populární slovo. Ale skauti se nebojí jít proti proudu, pokud je to v souladu s jejich zásadami a hodnotami. A tak svoji čest od nepaměti dávají jako záruku, že budou ze všech svých sil naplňovat obsah skautského slibu. SLIBY a jejich plnění v dnešní době taky moc nefrčí. Přesto je pro skauty chvíle, kdy skládají svůj slib, nezapomenutelná a navždy ji hrdě nosí ve svém srdci.
Sobotní večer dne 4. října 2014 nastala taková chvíle pro 4 světlušky, 2 vlčata, 8 skautek, 2 skauty a jejich vedoucí z našeho střediska TANGRAM Luže. Obvykle jsou sliby jedním z vrcholů letního skautského tábora, ale nám to letos v červenci překazily rozmary počasí. Proto jsme se na tajné slibové místo v blízkosti našeho tábořiště na Račím potoce vydali právě v onu podzimní sobotu. Tentokrát nám přálo krásné babí léto, a tak všichni účastníci výpravy zvládli náročné putování na Račí potok i úkoly, které je po cestě čekaly. Na místě jsme si uvařili pravou tábornickou (rozuměj kotlíkovou) polévku a připravili dřevo na slavnostní táborák. K ohni už jsme usedali s lehkým očekáváním a svátečním naladěním. Večer jsme vyplnili zpíváním, povídáním, příběhy k zamyšlení a chvílemi ztišení. A potom nastala ta krásná chvíle, okamžik skautského slibu, který je pro každého tak neopakovatelný, niterný a osobní, že tady můj popis událostí končí. Slova nestačí… Ale věříme a doufáme, že plody skautských slibů jsou a budou vidět v činech těch, kteří se rozhodli slíbit a odpovědně plnit po celý svůj život.
A co vlastně?

Slib skautů a skautek:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.
(K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Slib světlušek:

Slibuji, že se budu snažit hledat pravdu a lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek.

Slib vlčat:

Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, že každý den vykonám dobrý skutek.