Archivy

Skautské setkání po 25 letech

Jak znělo motto na naší pozvánce „je to už 25 let, co lužský skaut přišel v roce 1990 na tento svět“ a neuvěřitelných 70 let od jeho vzniku v roce 1945. „Chtěli bychom to oslavit a přitom se pobavit“.

Tak se také stalo. V sobotu 25. března 2015 bylo v arboretu Hamzovy léčebny slavnostním nástupem, vztyčením vlajky a skautskou hymnou zahájeno setkání skautů po více než čtvrtstoletí nepřetržité činnosti střediska. A bylo to setkání milé a někdy až dojemné. Vždyť místo malých dětí, které jsme znali, přijeli zdálky i blízka dospělí lidé, tátové a mámy se svými rodinami a dětmi. Na nich bylo nejvíce vidět, kolik času uplynulo. Našimi skautskými řadami prošlo za 25 let téměř 400 dětí. Několikaměsíční úsilí shánění adres, kontaktů a roznášení pozvánek přineslo své ovoce. Sešlo se nás více než 200 účastníků.

Ve 13,30 hodin startoval u klubovny závod „Putování s Tamgramem“, který nás provedl cestou od prvních táborů až po současnost. Také úkoly na 15 stanovištích byly motivovány táborovou hrou, kde si každý zájemce formou testíku mohl vyzkoušet své dovednosti a vědomosti. V modřínovém háji historii střediska, v březovém háji poznej živočicha, u jezírka morseovku, dále poznej uvázaný uzel, indiánské měsíce či hrady z blízkého okolí. Z dovedností složení tangramu, zkoušku hmatu, odhad délky, počtu a času, namotávání provázku s vláčkem. V altánu postřehovou hru chytni klíč, na hřišti složení hanojské věže nebo paměťovou Setonovu hru, hod kládou a pohybovou hru najdi poklad. Závodu se mohl zúčastnit opravdu každý, současní i bývalí členové střediska, rodiče s dětmi, hosté i pacienti léčebny. V cíli si vyhodnotili své dovednosti a odměnou jim byl Pamětní list, malé občerstvení a vlastnoruční otisk palce s podpisem na Kmenu.

Souběžně s tímto závodem v tee-pee za klubovnou probíhaly za doprovodu kytary další soutěže, rukodělné práce a opékání hadů na ohni, což se líbilo hlavně nejmenším dětem.

Kdo chtěl zažít trochu více adrenalinu, mohl vyzkoušet některé z připravených lanových aktivit, lasování, práci s bičem, šplhání po bednách, přechod pohyblivé lávky, slackline nebo ukázku rozdělávání ohně bez sirek. Počasí nám přálo, dokonce se ukázalo i sluníčko, tak se mnohým ani nechtělo do klubovny na další program. Tam nás čekala bohatá výstava fotek, deníků, vandrovníků, kronik a rukodělných prací či pamětních listů a relikvií z táborů i akcí pořádaných.

V 16 hodin byl zahájen skautským signálem program v klubovně, kde se představily svým vystoupením všechny věkové skupiny dětí. Scénkou Svojsíkovi skauti naši oldskauti předali pomyslnou „káru“ mladší generaci. Nejmladší benjamínci, tj. předškoláci, se uvedli pokřikem a přezdívkami, světlušky svou Hádankou, skauti scénkou Teleskauting a skautky hrou na kelímky Cupsong.

Dvouhodinový maratón promítání videí a fotek z táborů , výletů, soutěží a oddílových akcí byl přerušován jen zpěvem s kytarou či vzpomínkami dnes již bývalých členů střediska. A co by to bylo za oslavu bez dortu – při sfouknutí svíček jsme si všichni přáli, aby dalších 25 let bylo alespoň tak úspěšných a naplněných radostí z práce i dětí jako dosud, ne-li lepších. V přestávce před dalším programem jsme se občerstvili grilovanou klobáskou a nastal čas i na prohlídku výstavy a popovídání si s hosty a hlavně s bývalými skauty. Vždyť to byl hlavní smysl a cíl našeho setkání!

Třešničkou na dortu bylo vystoupení skupiny Bolaso. Hrálo se, zpívalo, dokonce i tančilo. Nádherná atmosféra, úžasní kamarádi, co si přát více. Zbývá jen vyslovit dík všem, kteří se podíleli na přípravě setkání, bývalým vedoucím, skautům. Děkujeme léčebně za zapůjčení klubovny a možnost uspořádat závod v arboretu, panu řediteli a všem zaměstnancům, kteří nám ochotně vyšli  vstříc, maminkám za bohaté občerstvení, kamarádům za hudební doprovod a prostě všem, kdo jste si přišli zasoutěžit, pobavit se a strávit s námi příjemné odpoledne.

Zachovejte nám, prosím, přízeň i nadále.

Za skautské středisko Tangram Luže

Hana Zlesáková