Okresní závody světlušek a vlčat, Hlinsko 5-6. 5. 2018

ZVaS v Hlinsku:

Ve dnech 5-6.května se naše Vlčata vydala na okresní kolo závodů do Hlinska. Příběhem závodů nás prováděli dva Galové známí jako Asterix a Obelix. Vlčata šla nejprve na velkou hru (dopoledne) poté jsme se posilnili a odpoledne jsme vyrazili na samotný závod. Stanovišť bylo zhruba 9 a nechyběla mezi nimi ani zdravověda nebo příprava pokrmu. Kluci zvládli všechny úkoly perfektně a tak jsme se umístili na krásném čtvrtém místě se 161 body. Na postup do Krajského kola to sice nestačilo ale my jsme s výsledkem maximálně spokojeni!

Po závodech následovalo setkání vlčat a světlušek z celého okresu a tak se našim vlčatům naskytla příležitost setkat se i s dalšími kamarády z jiných měst. V sobotu večer se konaly různé hry v podobě her olympijských a v sobotu jsme se nasnídali a vyrazili zpět domů.

Za sebe mohu říct, že jsem si to moc užila a těším se na další ročník závodů.

Vlnka 🙂