Archivy

Skautská pouť do Janoviček No. 2

Pro většinu lidí tato akce začala v sobotu 29.dubna. Kapely a pořadatelé však spolu prožili i hezký páteční večer, kdy si hráli a seznamovali se na louce, opékali buřty, relaxovali v improvizované čajovně, zpívali do pozdních hodin a pak už šli na kutě, aby načerpali dosti sil na dnešní koncert. Sobotní ráno nás ale nepřivítalo příliš příjemně, pršelo, proto se k pěšímu putování rozhodla jen hrstka statečných. Ta se rozdělila na 2 skupinky – mladší a starší. Trasu měly obě skupiny společnou, ale úkoly se lišily. Mladší si více hráli a starší debatovali nad tématem celé pouti – přátelstvím.
V poledne už všichni dorazili do Janoviček a mohla tak začít mše svatá, kterou celebroval P.Jarda Axler ze Skutče. O hudební doprovod se postarala lužsko-skutečské farní kapela Kůrovci. I při kázání jsme se mohli zamyslet nad naší otevřeností k přátelům. Po duchovním obědě jsme se posilnili výborným gulášem. Kdo neměl chuť na guláš mohl si dát grilovaný párek nebo klobásu s hořčicí.
Kolem půl druhé zahájil moderátor odpoledne festiválek a pozval na pódium první kapelu – Timotej. Tvoří ji 5 kluků z Náchoda a Červeného Kostelce, kteří svým křesťanským rockem umí uvést do pohybu celý kostel a utvořit super atmosféru.
Abychom se trochu zklidnili, následoval folk v podání Terky Terčové a Dana Švece. Jejich hlasy se krásně nesly celým novohradským údolím. Také svým vzájemným pošťuchováním dokázali všechny rozesmát. Na příjemnou atmosféru navázalo v klidném rytmu Hluboké koření z Chrudimi, které se snaží hluboce kořit Bohu, a musím říct, že se jim to daří! Na závěr jsme opět přitvrdili díky Muze elektriczně. Je to jediná kapela, která v Janovičkách donutila své posluchače opravdu pařit před pódiem – oltářem. Jejich nezapomenutelný skaut rock tak udělal tečku za celým dnem.
Barča