Archivy

Místní kolo závodu světlušek a vlčat

Dne 8. května 2006 se v Luži konalo místní kolo závodu O stužku náčelní pro světlušky a Totem náčelníka pro vlčata. Malí skautíci závodili na trati dlouhé asi 2 km v oblasti zvané Komárka. Tento závod spočívá v plnění disciplín na trati. Jedná se o úkoly typu: šifrování, poznávání zvířat a rostlin, znalost dopravních a mapových značek, zdolání překážkové dráhy, manuální zručnost, zkouška paměti nebo manuální zručnosti. Je také důležitý čas na trati. Závodu se zúčastnilo 5 hlídek, z nichž každá se skládala ze tří členů. Jelikož šlo o místní kolo závodu, světlušky i vlčata soupeřili proti sobě, u vyšších kol závodu jsou kategorie dvě, zvlášť pro světlušky, zvlášť pro vlčata. Všichni skautíci, kteří se soutěže zúčastnili, si zaslouží velkou pochvalu. Také nás přesvědčili o tom, že by mohli dosáhnout pěkného umístění i na okresním kole. Závod se ukončil vyhlášením výsledků a s pocitem užitečně prožitého dopoledne jsme se všichni rozešli do svých domovů…

Šídlo