Zahajovací táborák 2007

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení Nového skautského roku.
Kdy: 14.9.2007 od 17:00
Kde: skautský srub v Luži
S sebou: možnost opékaní na ohýnku
Přejďte se pobavit a zazpívat si u táborového ohně! Pro děti i jejich rodiče je tu připraven zábavný program! Konec určujete Vy! Máte možnost nahlédnout pod skautskou pokličku – zjistíte, co skauti dělají během roku, jaké jsou jejich tábory nebo kam jezdí na výpravy. Věřte, že se velice těšíme na Vaši účast! Vedoucí se pak těší na nové skautíky, kteří se zde mohou přihlásit! Prosíme rodiče nováčků, aby se za námi přišli podívat také!
Jste vítáni!!!
Skauti Luže