Archivy

Zpívání pod vánočním stromem 2007

V pátek 21. prosince ve dvě hodiny odpoledne se pár roverů sešlo na náměstí v Luži a s pozdější pomocí několika vedoucích a skautů se pustili do stavění teepka a ohrazení a do zdobení jesliček na Zpívání pod vánočním stromem. A jaké to letošní Zpívání pod vánočním stromem bylo? V něčem bylo tradiční, v něčem se od jiných roků trochu lišilo. Jako v předchozích letech jsme se i letos sešli v pět hodin na náměstí, tradičně jsme si zazpívali vánoční koledy, zahráli živý betlém, připomenuli si příběh o narození Ježíše Krista a uspořádali jsme sbírku na Adopci na dálku. Měli jsme taky dva výborné, skoro už „tradiční“ moderátory, Adélku s Martinem. Ajako každé zpívání, i letos v něm účinkovali pastýři, anděl, Josef s Marií a spoustu daráčků z řad světlušek a vlčat.
A co bylo letos jiné, nové? Byla pořádná zima. Ne, že by jindy nebyla, ale letos nás mráz pěkně potrápil. Díky všem, kteří tam vydrželi pomáhat už od dvou, snad to přežili bez omrzlin. A taky díky hudebníkům a zpěvákům, skupině Petrklíčky, zvládli to za daných podmínek skvěle! Taky byla letos místo živého miminka panenka, té mráz nijak neublížil. Do příběhu Marie s Josefem byla zařazena scénka s andělem, pávem, liškou, lvem, oslem a volkem o výběru zvířátek k jesličkám. Taky jsme měli zapůjčenou novou zvukovou aparaturu. A místo betlémského světla, které k nám dorazilo až v sobotu odpoledne, jsme si rozsvítili jen světýlko místní, lužské.
Z pohledu organizátora snad můžu říct, že letošní Zpívání pod vánočním stromem bylo

pěkné a statečně se popralo se všemi nástrahami, které mu stály v cestě. Kéž by se i příští

rok podařilo začít dobu vánoční dalším Zpíváním pod vánočním stromem. Stala se z něj hezká tradice a snad i lidem, kteří se na něj chodí podívat, by chybělo.

Bedla