Archivy

Předkolo závodu světlušek a vlčat

Byl to jeden z prvních teplých jarních dní, kdy jsme se sešli v Janovičkách. Přesně 26. dubna 2008 se totiž konalo předkolo oněch bájných závodů, kde se děti vrhají do lesů, polí a luk jako divoká zvěř? A abychom měli s kým závodit, pozvali jsme družinky z okolních středisek. Seznámili jsme se tedy se skautíky z Chrasti a ze Skutče. Celkem se závodu zúčastnilo osm hlídek, čtyři chlapecké, čtyři dívčí. Naši hoši si odnesli ze závodů zlaté a stříbrné umístění, holky pak stříbrné a bronzové. A aby si všichni všechno pěkně vyzkoušeli a natrénovali, museli splnit celkem 12 úkolů. Tak například: zdravověda, manuální zručnost, poznávání přírody, vyhledávání informací, logické myšlení, vztah k vlasti a skautingu, orientace, fyzická zdatnost, kuchařská dovednost nebo řešení krizových situací. Nejlépe si se všemi disciplínami poradili lužští Škorpióni a skutečská Hříbata. Nakonec jsme si všichni pochutnali na lahodné česnačce, kterou uvařily samotné družinky.

Šídlo