Krajské kolo svojsíkova závodu Letohrad

Po úspěšném okresním kole se naši skauti probojovali mezi nejlepší skaustké hlídky z celého kraje a 4.6.2011 s nimi v okolí dětského letního tábora Ráj u Letohradu změřili své síly. Jednalo se sice o závod jednodenní, ale družina našich skautů si ho o den prodloužila a na místo konání dorazila už o den dříve. Po náročné cestě z Letohradu na místo konání závodu byli skauti odměněni koupelí v místním bazénu. V sobotu už proběhl samotný závod, na hlídky čekaly nejrůznější úkoly, například práce s mapou, vázání žebříku, sehrání scénky ze života Karla IV., zdravověda, stavba stanu, rozdělávání ohně, vysílání a přijímání zprávy pomocí Morseovy abecedy. Po doběhnutí všech hlídek se podával oběd, moc dobrý guláš. Po obědě proběhl modul brány, kde skauti prověřovali, zda obstojí v různých oblastech, jako je znalost dopravních předpisů, symbolika, šifrování, ekologie, střelba z luku, historie skautingu a poznávání ptáků. Odpoledne proběhlo zakončení celého závodu slavnostním nástupem, na kterém byly předány ceny nejlepším hlídkám. Naše hlídka se umístila na krásném 8. místě z přihlášených 21 hlídek.