Okresní závody světlušek a vlčat, Hlinsko 5-6. 5. 2018

ZVaS v Hlinsku: Ve dnech 5-6.května se naše Vlčata vydala na okresní kolo závodů do Hlinska. Příběhem závodů nás prováděli dva Galové známí jako Asterix a Obelix. Vlčata šla nejprve na velkou hru (dopoledne) poté jsme se posilnili a odpoledne jsme vyrazili na samotný závod. Stanovišť bylo zhruba 9 a nechyběla mezi nimi ani zdravověda Přečíst si víc oOkresní závody světlušek a vlčat, Hlinsko 5-6. 5. 2018[…]