Archivy

Zpívání pod vánočním stromem 2010

22. 12. 2010 Proběhlo tradiční zpívání pod vánočním stromem.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě této předvánoční akce, zpěvákům, hudebníkům, divadelníkům, městskému úřadu i sponzorům a hlavně vám všem, kteří jste s námi přišli prožít vánoční příběh, odnesli si do svých domovů betlémské světlo a přispěli svou štědrostí na sbírku “Postavme školu v Africe”, kterou skauti již několik let pořádají a podporují. Na konto pro děti v Africe byla poukázána částka 5.344,- Kč.Všem vřelý dík.Zároveň bychom chtěli poprosit o pomoc při vedení oddílu vlčat, tj.mladších chlapců. Vyzýváme mladé rodiče, tatínky, studenty či muže, kteří bydlí či pracují v Luži a je jim blízká práce s dětmi, přijďte mezi nás, využijte smysluplně svůj volný čas a pomozte dětem nabídnout jim i jiné aktivity než jen televizi, video či počítač. Kontakty najdete na www.tangramluze.skauting.cz.

Skauti z Luže